Lớp học kế toán thuế tại Hà Nội thực hành trên chứng từ sống

-  Chứng từ nộp thuế TTĐB khâu nhập khẩu (đối với hàng nhập khẩu nguyên liệu chịu thuế TTĐB để sản xuất hàng hoá chịu thuế TTĐB) -  Mua nguyên liệu trực tiếp của nhà sản xuất trong nước, chứng từ gồm: + Hợp đồng mua bán hàng hoá + Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh + Chứng từ thanh toán qua ngân hàng + Hoá đơn GTGT khi mua hàng: Thuế TTĐB  =  Giá tính thuế TTĐB  x  Thuế suất thuế TTĐB G...
Đọc thêm

chương trình khuyến mãi giảm 30% học phí

Căn cứ Điều 58 luật quản lý thuế 78/2006 ngày 29/11/2006. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm : - Văn bản yêu cầu hoàn thuế; - Chứng từ nộp thuế; - Các tài liệu khác liên quan đến yêu cầu hoàn thuế. Hồ sơ hoàn thuế được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc tại cơ quan hải quan có thẩm quyền hoàn thuế. Căn cứ theo Điều 7, chương III, Thông tư 05/2012 ngày 05/01/2012. Các trường hợp sau sẽ được hoàn t...
Đọc thêm
Cách lập tờ khai mẫu số 01/TTĐB mới của kỳ kê khai cần điều chỉnh: Từ [01] đến [17]: Khai giống các chỉ tiêu tương ứng tại Tờ khai mẫu số 0/TTĐB. a. Cách ghi các chỉ tiêu theo cột dọc: - Cột số 2: Chỉ tiêu điều chỉnh: Lựa chọn đúng chỉ tiêu trên tờ khai thuế cần điều chỉnh. - Cột số 3: Mã số chỉ tiêu: Ghi mã số chỉ tiêu trên tờ khai cần điều chỉnh. - Cột số 4: Số đã kê khai: Ghi số thuế tiêu th...
Đọc thêm
-  Số tiền ghi trên tờ khai làm tròn đến đơn vị là đồng Việt Nam, không ghi số thập phân. -  Các số liệu ghi trên tờ khai phải chính xác, rõ ràng, không được tẩy xoá. -  Tờ khai thuế phải lập đúng mẫu quy định, ghi đầy đủ thông tin định danh theo đăng ký với cơ quan thuế, mã số thuế và có người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh ký tên, đóng dấu. -  Người nộp thuế không được thay đổi ...
Đọc thêm
Hồ sơ: -  Hồ sơ khai thuế theo tháng: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. -  Hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh : Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế. -  Hồ sơ khai thuế bổ sung: Được nộp vào bất cứ ngày làm việc nào, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ ...
Đọc thêm
Trường hợp khai bổ sung: Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, NNT phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn làm sai lệch số thuế phải nộp thì được khai bổ sung. -  Trường hợp khai bổ sung làm tăng số thuế phải nộp, NNT nộp số thuế tăng thêm đồng thời phải xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức xử phạt chậm n...
Đọc thêm
Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt và các bảng kê có liên quan làm căn cứ để NNT khai thuế, tính thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế. Cụ thể như sau: Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Bảng kê hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế tiêu thụ đặc biệt t...
Đọc thêm
-  Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế khai theo tháng và khai theo lần phát sinh: + Khai theo tháng: Đối với người nộp thuế sản xuất, gia công hàng hoá và kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. + Khai theo từng lần phát sinh: Đối với người nộp thuế mua hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà bán trong nước. -  Nếu trong kỳ t...
Đọc thêm
Căn cứ theo Điều 6, chương II Thông Tư 05/2012 ngày 05/01/2012 Điều 7 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12, Điều 5 Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 của Chính phủ và khoản 4 Điều 1 Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8/12/2011 của Chính phủ. STT Hàng hoá, dịch vụ Thuế suất (%) I Hàng hoá 1 Thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá 65 2 Rượu a) Rượu từ...
Đọc thêm
Căn cứ theo mục 12, điều 5, chương II, thông tư 05/2012 ngày 05/01/2012 -  Hàng hóa:  Thời điểm phát sinh doanh thu là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền; - Nhập khẩu:  Là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan - Dịch vụ :  Thời điểm phát sinh doanh thu là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ ho...
Đọc thêm
TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

ĐT: 0979 163 530
Email: tuankd3.kthn@gmail.com
Website: http://lopketoanthue.com

CS1: Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân
CS2: Xuân Thủy - Cầu Giấy
CS3: KĐT Việt Hưng - Long Biên

CS4: KĐT Văn Khê - Hà Đông

 

CS5: Thị Trấn Đông Anh - HN
CS6: Lê Hồng Phong - TP. Nam Định
CS7: Trần Thái Tông - TP Thái Bình
CS8: Thọ Xương - TP. Bắc Giang

 

CS9: Trung Thành - TP Thái Nguyên
CS10: Nguyễn Đăng Đạo - Bắc Ninh
CS11: Lê Chân - TP Hải Phòng
CS12: Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc